Skip to content
register-logo6

SCHADES COMPENSEREN

Nieuwe bestemmingsplannen, verkeersbesluiten en bouwwerkzaamheden kunnen zo ingrijpend zijn dat eigenaren en gebruikers hier schade van ondervinden. Zo kan de waarde van woningen verminderen omdat ernaast appartementen worden gebouwd. Heiwerkzaamheden kunnen leiden tot scheuren in woningen. Of een afsluiting kan ervoor zorgen dat bedrijven een tijdlang moeilijk bereikbaar zijn. Voor al deze situaties bestaan schadevergoedingsregelingen, al dan niet met een wettelijke grondslag. Op basis van planschade of in de vorm van nadeelcompensatie bijvoorbeeld.

TRENTVAST is thuis in de diverse schadevergoedingsregelingen en heeft ruime ervaring in het vaststellen van oorzaak en gevolg, het taxeren van schades en het begeleiden van procedures. Veelvuldig behartigen we op dit vlak de belangen van de Staat, ProRail en provincies. Waar we dit niet doen, behartigen we belangen van particulieren en bedrijven.

Voor direct contact: bel 06 53979175 of mail htk@trentvast.nl 

trentvast-mobile-schadevergoedingen
Menu

SCHADES COMPENSEREN

Nieuwe bestemmingsplannen, verkeersbesluiten en bouwwerkzaamheden kunnen zo ingrijpend zijn dat eigenaren en gebruikers hier schade van ondervinden. Zo kan de waarde van woningen verminderen omdat ernaast appartementen worden gebouwd. Heiwerkzaamheden kunnen leiden tot scheuren in woningen. Of een afsluiting kan ervoor zorgen dat bedrijven een tijdlang moeilijk bereikbaar zijn. Voor al deze situaties bestaan schadevergoedingsregelingen, al dan niet met een wettelijke grondslag. Op basis van planschade of in de vorm van nadeelcompensatie bijvoorbeeld.

TRENTVAST is thuis in de diverse schadevergoedingsregelingen en heeft ruime ervaring in het vaststellen van oorzaak en gevolg, het taxeren van schades en het begeleiden van procedures. Veelvuldig behartigen we op dit vlak de belangen van de Staat, ProRail en provincies. Waar we dit niet doen, behartigen we belangen van particulieren en bedrijven.


 
Voor direct contact: bel 06 53979175 of mail htk@trentvast.nl